Dr. Ruzica Rakic

Scientific Advisor at DLR ProjektträgerShare

Dr. Ruzica Rakic